Dr. med. dent. Christian Schmitt, Dr. med. dent. Vanessa Strauß, ZA Maximilian ZetzscheDr. med. dent. Christian Schmitt
Approbation 2006
Promotion 2008
Curriculum Implantologie 2009
Mitglied in verschiedenen Fachgesellschaften (DGI, DGZMK, DGÄZ, Freier Verband)

Praxis

Zahnarztpraxis Dr. Schmitt

Gartenstraße 2

91154 Roth

Telefon: 09171 - 62020

Telefax: 09171 - 899408

E-Mail: kontakt@zahnarztdrschmitt.de